Con người đã chơi cờ bạc từ hàng ngàn năm nay. Cùng với sự phát triển của Internet, cờ bạc cũng tiến đến thế giới phẳng với online casino.